Pravidla soutěže

Podmínky soutěže

Základní ustanovení: Soutěž "Dárková poukaz v hodnotě 1000 Kč" bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 18.08. 2019 - 31.08. 2019 do 12:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 05 09. 2019.

Pořadatelem Soutěže je Jana Slepánková ( IČ: 04576951) se sídlem provozovny: Baldovec 356, Rozstání 798 62, e-mail: stylovelatky@email.cz, telefon: 773 938 316 . Tato Soutěž tedy není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže. Do soutěže byla vložena tato výhra: Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč – více v podmínkách soutěže. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od www.stylovelatky.cz. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po ukončení soutěže a po jejich případném vyrobení (v případě, že si vítěz vybere jiný design koženkové látky, než ten, který je na fotografii, ale je v nabídce na https://www.stylovelatky.cz/kozenka/, tak v takovém případě bude termín výroby 1-2 týdny po ukončení soutěže). Účast v soutěži: účastník soutěže musí na Facebookovém profilu Stylové látky v příslušném soutěžním příspěvku odpovědět na následující otázku: kolik centimetrů minky látky se nám vešlo do batůžku na fotografii a přidat lajk stránce Stylové látky.  Své tipy pište do komentáře pod fotografii. Ten který bude nejblíže, vyhrává. Soutěže se lze účastnit pouze jednou. Vyhodnocení o výhru dárkového poukazu z e-shopu www.stylovelatky.cz v hodnotě 1000 Kč, získá nejpřesnější tip. V případě, že bude přesných tipů více, vyhrává tip účastníka, který jej vložil dříve. Kontaktování výherce, soutěžící je o výhře informován pomocí zprávy na Facebooku a to nejpozději 05.09. 2019. V případě, že soutěžící neuvede následně platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady pořadateli, tj. Jana Slepánková. Všeobecná ustanovení: do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své tipy mimo dobu trvání soutěže. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a případně fotografii s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Jana Slepánková a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Rozesílání výher bude probíhat po telefonické, případně e-mailové domluvě. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Ochrana osobní údajů - chráníme vaše data, veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. Osobní údaje jsou u nás v bezpečí Přihlášením do hry dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti Jana Slepánková IČ: 04576951, se sídlem Baldovec 356, Rozstání, PSČ 798 62, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.